skip to Main Content

Als Directie van Eurailscout Inspection & Analysis staan wij voor een transparantie sturing van de organisatie. Daarbij geven we met beleidsverklaringen inzicht in het gevoerde beleid en geven uitdrukking aan onze betrokkenheid ten aanzien van kwaliteit, gezondheid (inclusief welzijn), veiligheid, milieu, energie en onderhoud. Daarnaast heeft Eurailscout de European Railway Safety Culture Declaration ondertekent waarin we verklaren de veiligheidscultuur binnen de Europese railbranche te zullen promoten en daarmee de betrokkenheid van eenieder te zullen vergroten. We zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaringen eenduidig kenbaar en begrijpelijk te maken bij zowel de eigen medewerkers, bij tijdelijke krachten en alle overige betrokkenen die een rol spelen bij de dienstverlening van onze organisatie.

Het broeikasgas CO2 is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Om de planeet ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, moet de koolstofdioxide-emissie de komende decennia dan ook drastisch naar beneden. Eurailscout is lid van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) welke het hart is van een groot netwerk van ambitieuze organisaties die structureel werken aan CO2-reductie. Vanaf 2011 heeft Eurailscout diverse maatregelen genomen om de CO2 uitstoot te reduceren. Onze CO2-prestaties kunt u hier nalezen. We hebben voor onszelf voor de aankomende jaren scherpe doelen gesteld als het gaat om CO2-reductie.

  • In 2030 willen wij voor zakelijke mobiliteit een CO2-reductie van 49% per FTE bereiken ten opzichte van 2010.
  • Jaarlijks willen wij een CO2-reductie realiseren van -4 % ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • In 2050 willen wij klimaatneutraal opereren.
Back To Top