Skip to content

Als Directie van Eurailscout Inspection & Analysis staan wij voor een transparantie sturing van de organisatie. Daarbij geven we met beleidsverklaringen inzicht in het gevoerde beleid en geven uitdrukking aan onze betrokkenheid ten aanzien van kwaliteit, gezondheid (inclusief welzijn), veiligheid, milieu, energie en onderhoud. Daarnaast heeft Eurailscout de European Railway Safety Culture Declaration ondertekent waarin we verklaren de veiligheidscultuur binnen de Europese railbranche te zullen promoten en daarmee de betrokkenheid van eenieder te zullen vergroten. We zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaringen eenduidig kenbaar en begrijpelijk te maken bij zowel de eigen medewerkers, bij tijdelijke krachten en alle overige betrokkenen die een rol spelen bij de dienstverlening van onze organisatie.

Back To Top