Skip to content

Het broeikasgas CO2 is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Om de planeet ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, moet de koolstofdioxide-emissie de komende decennia dan ook drastisch naar beneden. Vanaf 2011 heeft Eurailscout diverse maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren.

Beleidsverklaring Energie
Eurailscout is lid van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) welke het hart is van een groot netwerk van ambitieuze organisaties die structureel werken aan CO2-reductie. Eén van de doelstellingen van Eurailscout hierbij is het continue verbeteren van het efficiënt gebruik van energie. Eurailscout wil dit bereiken door:

• Het inrichten van een energiemanagementsysteem;
• Het in kaart brengen en actualiseren van de energiestromen binnen het bedrijf;
• Het gebruik maken van alternatieve brandstoffen en/of groen stroom;
• Het systematisch beoordelen van het energiegebruik;
• Het plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen;
• Het beschikbaar stellen van benodigde mensen, middelen en organisatie;
• Het periodiek beoordelen van het resultaat van de energiebesparende maatregelen;
• Het voortdurend actualiseren van de geplande activiteiten ter verbetering van de energie efficiency;
• Het werken volgens vigerende wet- en regelgeving.

De volledige Beleidsverklaring Energie kunt u hier nalezen.

CO2-reductiedoelstellingen
We hebben voor onszelf voor de aankomende jaren scherpe doelen gesteld als het gaat om CO2-reductie.

• In 2030 willen wij voor zakelijke mobiliteit een CO2-reductie van ten minste 55% bereiken ten opzichte van 2010.
• Reduceren eigen CO2-uitstoot met 4% per jaar (t.o.v. 2009) gerelateerd aan bedrijfsopbrengsten.
• Onze kantoren zijn zonder schadelijke uitstoot met zo min mogelijk restafval en plastic.
• We hergebruiken materialen en produceren met duurzame en circulaire materialen.
• In al onze projecten dragen we bij aan de verbetering vitale bodem en biodiversiteit.
• In 2050 willen wij klimaatneutraal opereren.

CO2-voortgangsrapportages

CO2-Footprint 2022


CO2-Footprint Januari t/m juni 2023

CO2-Footprint 2023

 

Reductie in de keten
Steeds meer zijn wij (pro)actief in duurzame ontwikkelingen in de gehele sector. Samen met deze partijen streven we er naar CO2-reductie in de keten te reduceren. Voorbeelden hiervan zijn:

> Initiatief Brancheoverleg Infravervoerders
> Initiatief Club van 49
> Initiatief De Duurzame Leverancier
> Initiatief VIVENS

CO2-bewust certificaat

> CO2-BEWUST CERTIFICAAT NIVEAU 4

Draag jij bij?
Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn van harte welkom! Mail ons jouw suggesties, ideeën of voorstellen.

Stuur ons een mail

Back To Top