Skip to content

Ongeveer 50% van de verstoringen in het spoor ontstaat door gebreken aan wissels. Om deze verstoringen te voorkomen, is tijdig onderhoud noodzakelijk. Met een SIM meten en inspecteren wij de geometrie en spoorstaafprofielen van uw wissels onder de dagelijkse bedrijfsomstandigheden. Een locomotief duwt of trekt de SIM-wagon voort, waardoor deze snel tussen het normale treinverkeer door kan rangeren. Omdat wij daarnaast ook beeldopnamen maken, kunt u de wissels visueel inspecteren, zonder dat het wissel buiten dienst hoeft te worden gesteld voor de inspectie én zonder dat uw medewerkers zich in het spoor hoeven te begeven.

Back To Top