Skip to content

Over ons

Het is de ambitie van EURAILSCOUT om bij te dragen aan veilig, beschikbaar en betrouwbaar vervoer via het spoor. Dit doen we door onze klanten inzicht te geven in de conditie van het spoor en alle infrastructuur daaromheen. Door de infrastructuur in kaart te brengen met de hulp van meettreinen en videobeelden, kunt u gebreken vroegtijdig signaleren. Dit betekent dat u onderhoud kunt plegen wanneer nodig. Zo voorkomt u dat beschadigingen leiden tot situaties waarbij het treinverkeer gehinderd of ontregeld wordt.

Voor de bewaking en het onderhoud is het voor onze klanten belangrijk om nauwkeurige informatie over het spoorwegnetwerk te ontvangen. Naast het overdragen van de data van de metingen, is het bovendien mogelijk om de data te analyseren en te interpreteren, en zodoende een onderhoudsadvies uit te brengen. U als klant heeft op deze manier direct inzichtelijk waar de pijnpunten van de railinfrastructuur zich bevinden en op welke punten onderhoud noodzakelijk is.

Duurzaamheid

Bij EURAILSCOUT is niet alleen het bedrijfsresultaat leidend voor onze manier van werken. We hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij we in onze bedrijfsvoering altijd oog houden voor mens en omgeving. Bij het uitvoeren van onze meetprocessen houden we daarom rekening met de gevolgen daarvan voor het milieu en de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers.

EURAILSCOUT organiseert jaarlijks een Week van de Duurzaamheid. In deze week organiseren we acties waarbij wij een extra impuls willen geven aan onze reductie-activiteiten. Bovendien proberen we onze medewerkers extra te stimuleren om niet alleen mee te denken en te werken aan onze ambities, maar ook persoonlijk in hun eigen leefomgeving tot actie over te gaan.

We zijn er bij EURAILSCOUT van overtuigd dat duurzaamheid verdergaat dan alleen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid gaat ook over de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Veiligheid en gezondheid voor onze medewerkers is daarbij van essentieel belang. We doen er dan ook alles aan om de werkomstandigheden daarnaar in te richten. Daarnaast geeft EURAILSCOUT haar medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen op het gebied van vaardigheden, competenties en vakmanschap en stimuleert hen om eigen initiatieven te ontplooien.

Veilig werken bij EURAILSCOUT

Wij staan voor 24/7 veilig werken: altijd veilig werken, veilig verblijven, veilig reizen. Wij nemen de veiligheid van onze eigen medewerkers, die van partnerorganisaties, bezoekers en passanten uiterst serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat niets van wat wij doen het waard is om gewond te raken. Veilig en gezond werken maakt daarom integraal deel uit van het vakmanschap van onze mensen en diegenen met wie we samenwerken.

Hoe gaan wij om met veiligheid?

Veiligheid is onderdeel van ons dagelijks werk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en bespreken (on)veiligheid transparant met elkaar. Hierbij staan we open voor feedback, waarmee we vervolgens professioneel en respectvol omgaan. Iedereen krijgt altijd instructie en heeft de verantwoordelijkheid om zijn eigen veiligheid en die van anderen te beschermen. Elkaar alert houden op risicovolle situaties is van groot belang. Daarom mag iedere medewerker het werk stilleggen als hij denkt dat de veiligheid of gezondheid in het gedrang komt.

Wij zijn ons altijd bewust van de gevolgen van veranderingen. Daar reageren en anticiperen we op. Wij zorgen ervoor dat wijzelf en anderen leren van onze veiligheidservaringen. We delen informatie om risico’s te beheersen en herhaling van incidenten te voorkomen. Onze houding ten opzichte van veiligheid en gezondheid is positief, opbouwend en met oog voor het goede. Maar bij schending van veiligheidsvoorschriften en -regels zijn we scherp en hanteren we een ‘zero-tolerancebeleid’.

Veiligheid voor iedereen

Veiligheid gaat verder dan de veiligheid van onze eigen mensen. Als bezoeker beschik je over de juiste toegang, heb je de nodige voorbereidingen getroffen en draag je de juiste veiligheidskleding.

Benieuwd naar de diensten en producten van EURAILSCOUT?

Back To Top