Skip to content

Het hoofdkantoor van EURAILSCOUT bevindt zich in Amersfoort. Daarnaast zijn er vestigingen in Berlijn (Duitsland), Parijs (Frankrijk) en Bologna (Italië). Vanuit deze locaties leveren wij infrastructuur-controlediensten aan klanten door heel Europa.

EURAILSCOUT voert metingen en analyses uit aan het spoor in opdracht van infrabeheerders uit diverse Europese landen. EURAILSCOUT sloot de afgelopen jaren contracten met opdrachtgevers in verschillende landen.

Samenwerking met ProRail

In opdracht van ProRail voert EURAILSCOUT metingen en video-inspecties uit aan de meerderheid van de Nederlandse wissels. Dit gebeurt met de SIM, waardoor de hinder voor het reguliere treinverkeer tot een minimum wordt beperkt. Nederland heeft de grootste gebruikersdichtheid van spoorwegen in de Europese Unie en de op drie na hoogste gebruikersdichtheid van de hele wereld. Dit betekent dat metingen waarbij de hinder voor het reguliere treinverkeer wordt beperkt, van groot belang zijn.

Met de SIM in Duitsland

Begin 2016 gingen EURAILSCOUT en Deutsche Bahn (DB Netz AG) opnieuw de samenwerking aan. De spoorgeometrie rondom de stations van München en Stuttgart werd in kaart gebracht met de SIM.
In 2017 en 2018 hebben in samenwerking met Deutsche Bahn (DB Netz AG) het wisselmeten met onze SIM verder geoptimaliseerd waarna we in 2019 een tweejarig contract hebben gewonnen waarin we, verdeeld 2 campagnes in heel Duitsland wisselmetingen uitvoeren.

Meten in Denemarken

Sinds 2013 voert EURAILSCOUT inspecties aan het Deense spoorwegnetwerk uit in opdracht van Banedanmark. Op grond van de overeenkomst inspecteren wij de spoorgeometrie, spoorstaven en de bovenleiding.

Hogesnelheidslijn Zuid

In opdracht van Infraspeed voert EURAILSCOUT sinds de ingebruikname van de HSL-Zuid sporen 4 keer per jaar spoorgeometrie, spoorstaaf en bovenleiding metingen/inspecties uit.

NDT-metingen in België

In België verrichte EURAILSCOUT in 2019 handmetingen nabij de haven van Antwerpen. De omstandigheid dat het spoor in beton gegoten is en eerst vrijgemaakt moest worden van modder, maakte de NDT-meting extra uitdagend.

Werken in opdracht van de onderhoudsaannemers

In opdracht van Onderhoudsaannemers AssetRail en Strukton Rail voert EURAILSCOUT video inspecties en wisselmetingen uit welke een belangrijke schakel vormt in het onderhoudsmanagement proces binnen de onderhoudsaannemers.

Wilt u meer weten over EURAILSCOUT?

Partners
Back To Top