Skip to content

Sinds het voorjaar heeft Eurailscout een meetsysteem dat voldoet aan de EN-13848 norm voor belaste metingen toegevoegd aan haar pallet van hoogwaardige meetsystemen. Het geometrie-meetsysteem is aantoonbaar gevalideerd door ProRail. Oorspronkelijk wordt het meetsysteem van de SIMs alleen gebruikt voor wisselinspecties, maar daar is verandering in gekomen.

Omdat de UFM120, waar onder andere spoorgeometrie mee wordt gemeten tijdelijk niet beschikbaar was vanwege groot onderhoud, werd er een project gestart om gedurende de onderhoudsperiode alsnog ruim 4000 kilometer geometriedata te kunnen leveren. Hiervoor was het nodig om het geometriemeetsysteem van de SIM te valideren in samenwerking met ProRail.

Het validatieproject

Tijdens het validatieproject van het geometriesysteem zijn er een aantal goed uitgedachte testritten gepland met de SIM-09. Op de data van deze testritten zijn de analyses uitgevoerd, die worden voorgeschreven door de EN-13848 richtlijn. Naast het voldoen aan de EN-19848, is het voor ProRail ook belangrijk dat er geen grote verschillen (trendbreuk) met de UFM120 zouden zijn. Hiervoor zijn door de afdelingen Technologie en Software van Eurailscout filters toegepast op de ruwe data, die na zorgvuldige analyse het beste resultaat geven.

Ondanks dat het project onder grote tijdsdruk stond en er geen ruimte was voor onverwachte wendingen, is het project in goede samenwerking met ProRail succesvol afgerond. Met als resultaat een volgens de EN-13484 gevalideerd geometriemeetsysteem dat de UFM120 heeft vervangen tijdens zijn afwezigheid en vanaf dat moment ook ingezet kan worden voor andere klanten.

Voor Eurailscout is het niet alleen belangrijk om het geometriemeetsysteem te valideren om de UFM120 te kunnen vervangen, maar ook omdat de validatie een ‘’blauwdruk’’ is voor de geometriesystemen van alle SIM-meetplatformen.  Door deze validatie kan Eurailscout, daar waar het gaat om belaste spoorgeometriemetingen haar assets flexibel inzetten.

De aantoonbaar gevalideerde geometrie producten van de SIM zijn:

  • Hoogte D1, D2,  D1 + D2
  • Hoogte 10m, 15m
  • Schift D1, D2, D1+D2, D11
  • Schift 9m
  • Relatieve positie spoorstaaf
  • Spoorwijdte
  • Verkanting
  • Verkanting dynamisch
  • Verkanting verschil 3m, 12m
  • Kromming 10m, 30m
Back To Top